СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“  Проект  BG05M90P001-2.040-0006-C01 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ - гр. Хасково“ финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020г.“ по процедура BG05M90P001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“
No   Имена на кандидат-потребителя Допуснат да ползва услугата
1 Кунка Стайкова ДА
2 Исман Бекир ДА
3 Юркие Емурла ДА
4 Фикри Емин ДА
5 Хатидже Керим ДА
6 Есма Сюлейман ДА
7 Милена Василева ДА
8 Гюлбейде Ариф ДА
9 Хабибе Емурла ДА
10 Анка Христозова ДА
11 Иван Иробалиев ДА
12 Фахри Емин ДА
13 Сево Севов ДА
14 Вълко Кирев ДА
15 Христо Въчев ДА
16 Радка Георгиева ДА
17 Антоанета Бояджиева ДА
18 Славейко Савков ДА
19 Тодор Димов ДА
20 Запрянка Палхутева ДА
21 Христо Палхутев ДА
22 Руси Костов ДА
23 Славка Костова ДА
24 Ганка Жекова ДА
25 Зюре Али ДА
26 Хатидже Смаил ДА
27 Денка Харманджиева Кандидат- потребителят отказва услугата
28 Сабрие Вели Кандидат- потребителят отказва услугата
29 Мехмед Хасан Кандидат- потребителят отказва услугата

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата