Община Хасково стартира прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Общината по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020.

Видовете проектни идеи, които могат да бъдат подавани са по група дейности "Културна инфраструктура" по инвестиционен приоритет 9a.

 

Заинтересованите лица могат да подават  проектни идеи  до 15.06.2020 г., включително.

Обявата и образец на проектен фиш могат да бъдат изтеглени от сайта на Общината.

Върни се в началото на страницата