Решението на Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за получаване на финансово подпомагане на младежки дейности от община Хасково на исканията, постъпили в ОП "Младежки център"-Хасково към 20.08.2020 г., ще намерите в прикачения файл.

 

Вносителите на одобрените искания за финансиране следва да сключат договор с ОП "Младежки център" - Хасково от 31 август 2020 г.

Върни се в началото на страницата