Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността„Юрисконсулт “  отдел ПНО ,  дирекция   АПНО в  Община  Хасково:

Върни се в началото на страницата