Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: "Ръководител на сектор вътрешен одит" в Община Хасково

Върни се в началото на страницата