През първия етап на кандидатстване за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково са постъпили общо 63 проекта, от тях 36 са одобрени  по съответните направления: „Читалища“, „Културни инициативи“, „Мобилност“ и „Утвърдени и значими събития“. По направление „Творчески стипендии на млади местни творци до 29 г.“ на този етап не са постъпили искания за финансово подпомагане.

Списъците с резултатите от работата на комисията за класираните и некласирани проекти на  първи етап на кандидатстване ще намерите в прикачените файлове.

Остатъкът от неразпределените на първи етап финансови  средства  от определения общ годишен размер на средствата за подпомагане на местната култура е  както следва:

Направление „Читалища“ - 13 505,44 лв.

Направление  „Културни инициативи“ -   7 456,72 лв.

Направление „Мобилност“ -  7 480,00 лв.

Направление „Утвърдени и значими събития“ - 2 722,00 лв.

Направление „Творчески стипендии на млади местни творци до 29 г.“ - 3 400 лв.

 

Напомняме, че срокът за подаване на искания на финансово подпомагане за втори етап на кандидатстване е  31 май 2021 г. включително

Върни се в началото на страницата