СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГР.ХАСКОВО“      

 

 

Въз основа на Протокол №1 от 27.05.2021г., на комисия назначена със  Заповед №892/27.05.2021г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за длъжността: „Директор на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – гр.Хасково“        се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:

 

  1. Допуска до конкурс следните кандидати:
  1. Деница Арнаудова
  2. Кирилка Страшникова
  3. Анна  Щилянова

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на защита на   01.06.2021г. от 11.00 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково; пл. „Общински“ 1, етаж 2, заседателна зала.

 

 

 

  1. Не допуска до конкурс следните кандидати:  
  1. НЯМА

 

 

                            

 

Председател:

Мария Вълчева – Зам.Кмет на Община Хасково...........п............

Върни се в началото на страницата