Кметът Станислав Дечев определи местата за поставяне на агитационни материали във връзка с предстоящите Парламентарни избори на 11 юли 2021г.

Кметът на #община #Хасково Станислав Дечев определи местата за поставяне на агитационни материали във връзка с предстоящите #Парламентарни #избори на 11 юли 2021г.

I. Агитационните материали на кандидатите, партиите и коалициите и инициативните комитети, могат да се поставят от 11.06.2021 г. до 24:00 ч. на 09.07.2021 г. на специално поставените от Общинска администрация дървени и метални табла и цилиндрични тела на следните места:

1. Върху металните плоскости на к-кс “Клокотница”;

2. В зелената площ на ул. ”В. Друмев” (между ул. ”Отец Паисий” и ул. ”Преслав”);

3. Върху цилиндричните тела в централна градска част;

4. В зелената площ между ул. ”Преслав” и бул. ”България” (пред бившата сграда на Печатницата);

5. В парка на ул. ”Епископ Софроний”;

6. В зелената площ на ул. ”Стара планина” и ул. ”Брегалница”, в посока парк “Кенана”;

7. По ул. ”Стара планина” – в парка до ОУ „Л. Каравелов“;

8. В зелената площ на бул. ”България”, до църква “Св. Архангел Михаил” – след бензиностанцията;

9. В зелената площ северно от зала “Дружба”, по ул. ”Драгоман”;

10. В парк “Лебеда” – към бул. ”България”;

11. По бул. ”Съединение”- в разделителната ивица, в участъка срещу ОУ ”Христо Смирненски”;

12. По бул. ”Съединение” – в зелената ивица до ЖП гара;

13. В зелената ивица пред закусвалня “Македония” – в дясно по бул. ”Освобождение”;

14. По бул. ”Освобождение” – в зелената площ пред “Ветеринарна лечебница” – след кръстовище с ул. ”Белоградчик”;

15. В зелените площи пред “Евробанк” по бул. ”Раковски”;

16. В зелените площи след “СИ Банк” по бул. ”Раковски”;

17. В зелените площи по бул. ”Раковски” – в участъка пред Поделението;

18. В зелените площи по бул. ”Раковски”, в участъка пред сграда “Студентско общежитие”;

19. В зелената площ, в средата на ул. ”Ком”;

20. В зелената площ, разположена между Комплекс “Веспрем” и блок 17;

21. В зелената площ по бул. ”В. Левски” – в участъка на 1-ва спирка на тролея (в дясно);

22. В зелената площ по бул. ”В. Левски” – след кръстовище с ул. ”Единство”;

23. По бул. ”Ст. Стамболов” – зелена площ до Автогарата;

24. Зелената площ по ул. ”Банска” – до Финансово стопанска гимназия;

25. По ул. ”Банска” – в парка пред ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”;

26. По ул. ”Бенковски” – в парка “Мадара”;

27. Кв. ”Болярово” – в зелената площ на обръщалото на автобусите.

II. ЗАБРАНЯВА СЕ:

1. Забранява се поставянето на агитационни материали на кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;

2. Поставянето на агитационни материали на автобусните спирки и електрическите стълбове, както и използването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация;

3. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;

4. Провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

5. Поставянето в агитационните материали на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и на религиозни знаци или изображения;

6. Унищожаването на агитационни материали, до приключване на изборния ден, поставени в съответствие с ИК и тази заповед.

III. Кметовете на кметства и кметските наместници да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на населените места.

Политическите партии, коалиции от партии и инициативни комитети в срок от 7 (седем) дни след датата на произвеждане на изборите – до 18 юли 2021 г., да премахнат поставените от тях агитационни материали.

Нарушителите на настоящата заповед ще бъдат санкционирани, съгласно ИК и ЗАНН.

Заповедта е публикувана в сайта на община Хасково www.haskovo.bg , раздел „Парламентарни избори“ .

Върни се в началото на страницата