На втори етап на кандидатстване за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково са постъпили общо 16 проекта по направления: „Читалища“, „Културни инициативи“, „Мобилност“ и  „Утвърдени и значими събития“, от които 6 са одобрени. По направление „Творчески стипендии на млади местни творци до 29 г.“ и на този етап не са постъпили искания за финансово подпомагане.

Списъците с резултатите от работата на комисията за класираните и некласирани проекти на  втори етап на кандидатстване ще намерите в прикачените файлове.

 

Върни се в началото на страницата