Община Хасково обяви обществена поръчка за изграждане на Закрит плувен басейн

Община Хасково обяви обществена поръчка за изграждане на Закрит плувен басейн

Обществената поръчка е за инженеринг - проектиране, изграждане и авторски надзор на обект „Закрит плувен басейн.“ Дейностите, предмет на възлагането, са изготвяне на инвестиционен проект за обект „Закрит плувен басейн“, строителство и авторски надзор. Строителството започва след издаване на разрешението за #строеж и се извършва по одобрения инвестиционен проект за строежа. Прогнозната стойност е 1 310 717,60 без ДДС.

Бъдещият #плувен #комплекс на #Хасково ще разполага с два закрити басейна- голям и малък, съблекални, лекарски кабинет, треньорски стаи, сервизни помещения и др. Крайният срок за подаване на оферти е 29 юли 2021г.

Върни се в началото на страницата