Община Хасково придобива безвъзмездно военните имоти между улиците „Дунав“, „Ком“, „Елешница“ и бул. “В. Левски“

Кметът Станислав Дечев съобщи днес, че е получено писмо от Министерството на отбраната, с което МО се съгласява да прехвърли #безвъзмездно на #община #Хасково имоти- държавна собственост. Това са четирите терена, заключени между улиците „Ком“, „Дунав“, „Елешница“ и бул. “В. Левски“. Площта им е близо 100 дка.

Градоначалникът припомни, че през 2016 година община Хасково е изпратила в МО съгласие на Общинския съвет, с което иска да придобие безвъзмездно военни имоти на територията на града. През 2017 година на община Хасково е предоставен теренът на ДНА, където вече се изгражда #нов #парк.

„На 27 септември 2021 година получихме писмо от Министерството на отбраната, с което МО се съгласява да прехвърли безвъзмездно на община Хасково имотите- държавна собственост. Тази територия е поискана от община Хасково за изграждане на паркова среда, спортни площадки, младежки център и автогара. Министерството на отбраната е съгласно с тези намерения на община Хасково и ще прехвърли безвъзмездно имотите, след съгласие на Общинския съвет. Това решение ще го внеса за разглеждане още на сесията в петък“, увери кметът Станислав Дечев.

По думите на градоначалника, това е уникална възможност за изграждане на нова модерна зона в Хасково. „Този терен ще ни даде възможност да продължим нашата политика за изграждане на зелени пространства в града, така както правим сега с близкия имот над ДНА. Тези площи са подходящи и за изграждане на модерна съвременна #спортна #зала в Хасково,“ каза кметът Станислав Дечев. „Намеренията ни са на това място да изградим детски кътове, спортни игрища, паркови атракциони, паркинги. Там категорично няма да се строят кооперации, нито пък теренът ще се прави на парцели! Аз държа тази територия да се запази в цялост и да стане поредното ново зелено пространство за почивка и спорт в Хасково“, категоричен е Станислав Дечев.

За да се реализира тази идея, предстои Общинският съвет да вземе решение, с което да потвърди изразеното си през 2016-та съгласие и да даде зелена светлина за започване на процедурата по безвъзмездно придобиване на имотите. След това трябва да се получат становище от областния управител, съгласия от министерствата и решение на Министерски съвет за предоставяне на терените. „Надявам се, след като имаме съгласието на собственика на имотите, в лицето на Министерството на отбраната, да няма спънки по завършване на процедурата. Убеден съм, че всички хора в Хасково искат тази зона там да бъде променена, благоустроена и да стане по-сигурна. Затова категорично заявявам, че община Хасково може да стопанисва и развива тези терени по начина, който желаят хората. Надявам се, че отделните институции няма да спъват тази процедура, която може да отнеме от 3 до 6 месеца“, обобщи кметът на община Хасково Станислав Дечев.

Върни се в началото на страницата