Агенция Стратегма изпълнява договор за Извършване на последваща оценка на Общински план за развитие (ОПР) 2014-2020 г. на община Хасково, възложен от община Хасково.

Участието на гражданите, бизнеса и организациите, работещи на територията на общината ще осигури възможност за отразяване и анализ на постигнатите резултати и нуждите от развитието на общината и ефективното използване на ресурсните източници в периода 2021-2027 г. – публични (национални и европейски средства), местни и частни финансови ресурси.Въпросникът за граждани е на разположение тук

Върни се в началото на страницата