ПОКАНА

  

Финално онлайн събитие и Уоркшоп

 

10 декември 2021г., Онлайн,

  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Община Хасково в партньорство с Регионална Агенция за Развитие на Родопи С.А., Гърция, Търговско-промишлена палата на Ксанти, Палата на Драма, Сдружение „ГНОСИ АНАПТИКСИАКИ“, Македонски Университет, Гърция, Хасковска търговско-промишлена палата, Съюз за възстановяване и развитие, Хасково, ПУ „Паисий Хилендарски“ изпълнява проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“/SOCIAL FORCES/, в рамките на Договор B2.9c.04 / 18.10.2017, финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция – България 2014-2020.

Целта на проекта е насърчаване на въвеждането на социални структури в подкрепа на гражданите, провеждане на съвместни информационни кампании за насърчаване на социалното предприемачество, повишаване на информираността на местните власти, бизнеса и други заинтересовани страни относно възможностите и условията за развитие на социалното предприемачество.

В тази връзка Община Хасково има удоволствието да покани всички заинтересовани лица и организации да вземат участие във Финалното събитие на проекта и Уоркшопа на тема: „Представяне Работен вариант на Схема за финансиране на социални предприятия“, част от дейностите по проект „SOCIAL FORCES“. Събитието  ще се проведе на 10 декември 2021., от 10:00 часа чрез платформата Zoom (www.zoom.us ).

 

Достъпът до събитието ще се осъществи чрез активиране на следния линк :

 

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87601824615?pwd=ckJEQ2dHL0hzMWMvQlJ6UUYxT0hKdz09

 

Meeting ID: 876 0182 4615

Passcode: 257089

Topic: SOCIAL FORCES Final Event and Workshop

Time: Dec 10, 2021 10:00

Събитието ще бъде многоезично с осигурен превод.

 

 

За повече информация имейл: kmet@haskovo.bg,

 

 

Прилагаме програма на събитието.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

www.socialforces.eu

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата