Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за преценяване на необходимостта от извършване на екологичната на Програма за управление на отпадъците на община Хасково за периода 2021-2028 г. и

Решение № ХА-41ЕО/2021 г. на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Хасково за периода 2021-2028 г.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата