Решение № ХА-ЕО-1/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка  на РИОСВ-Хасково, с което е решено да не се извършва екологична оценка на Програма за опазване на околната среда на община Хасково за периода 2021-2028 г.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата