Данъчната кампания за плащане на местните данъци и такси за 2022г. започва на 24 януари 2022г.

Данъчните ставки на местните данъци и такси са непроменени.

Запазва се размерът им от 2021г.

 

Плащанията се извършват в брой и с ПОС-терминал на касите на община Хасково – на ул.“Ал.Стамболийски“ №2 и на пл.“Общински“ №1.

Плащания могат да бъдат извършени още по банков път, чрез пощенски запис, на касите на Easy Pay, ePay, „Български пощи“ ЕАД, FastPay.

Плащане може да бъде извършено и онлайн, посредством дебитна или кредитна карта през сайта на община Хасково - www.haskovo.bg. За целта е необходим ПИН код на НАП, квалифициран електронен подпис/КЕП/ или код, издаден от Общинска данъчна дирекция.

 

✅Данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци се заплащат в следните срокове:

➡️до 30 юни 2022г.- първа вноса

➡️до 31 октомври 2022г.- втора вноска

На платилите пълния годишен размер на задълженията до 30 април 2022г. се прави отстъпка от 5 % от годишния размер на налога.

След изтичане на законоустановените срокове за плащане на местните данъци и такси се начислява лихва за просрочие.

✅Плащането на патентен данък е в сроковете:

до 31 януари - първо тримесечие, до 30 април - второ тримесечие, до 31 юли – трето тримесечие и до 31 октомври - четвърто тримесечие. Платилите до 31 януари 2021г. пълния годишен размер на патентния данък ползват 5% отстъпка.

✅Туристическият данък се внася от обектите до 15-то число на месеца, който следва месеца, когато са предоставени нощувките.

✅Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди издаването на разрешение. През 2022г. размерът му е 360 лв.

Работното време на Общинска данъчна дирекция е от 8,30 до 17.00 часа без прекъсване.

За въпроси, относно начислените местни данъци и такси за 2022г., можете да се обърнете към дирекция „Общинска данъчна дирекция“ на телефони 038/603 478, 038/603 471 и 038/603 477.

Върни се в началото на страницата