Община Хасково организира традиционен „Мартенски базар 2022“, който ще се проведе в периода 05.02.2022- 10.03.2022г.

Община Хасково организира традиционен „Мартенски базар 2022“, който ще се проведе в периода 05.02.2022- 10.03.2022г.

Мартенският базар ще бъде разположен в дървените къщички и на търговски площи за разполагане на търговски стативи.

На търговските площи в 13 дървени къщички могат да разполагат продукцията си:

- Лица, притежаващи валидно Майсторско свидетелство или диплома /удостоверение/, удостоверяваща квалификация в областта на изкуствата или занаятите.

- Производители /физически и юридически лица/, представили сертификат/декларация за произход на произведената от тях и продавана стока. Копие от документа задължително се прилага към Заявлението за участие.

За търговските площи /общо 55 позиции/ могат да кандидатстват:

- Еднолични търговци и юридически лица.

- Производители /физически и юридически лица/, представили сертификат/декларация за произход на произведената от тях и продавана стока. Копие от документа задължително се прилага към Заявлението за участие.

Условията за участие, документите и схемите за разполагане на щандовете за продажба на мартеници може да видите на www.haskovo.bg.

Върни се в началото на страницата