Община Хасково удължава срока за подаване на заявления за участие в „Мартенски базар 2022“ за терените по т.1.2 от Правилата за участие в „Мартенски базар 2022г.“

            Съгласно Заповед № РД-57 от 28.01.2022г. на Кмета на Община Хасково се изменят правилата за участие в „Мартенски базар 2022г.“ за участниците кандидатстващи за  терените по т.1.2 от Правилата за участие в „Мартенски базар 2022г.“ – гр. Хасково с размери 2х2 м. за поставяне на стативи, а именно:

Заявления за участие по образец се подава в срок от 27.01.2022 г. до 17:00 часа на 07.02.2022г. в Центъра за административно обслужване на община Хасково.

Заявления, подадени след 17:00 часа на 07.02.2022г. няма да бъдат обработвани.

Списък с одобрените кандидати за терените по т.1.2 и резултатите от жребия ще бъде обявен на сайта на община Хасково и на информационното табло на партерния етаж в сградата на община Хасково на 09.02.2021г.

До 10.02.2021г. класираните за участие в базара за терените по т.1.2 имат възможност да откажат предоставената им площ. Освободените места, се предоставят на следващите, подали заявление (участвали в жребия и класирани като резерви). След този срок на всички класирани участници ще бъде издадено разрешение за поставяне, за което ще дължат съответните такси, определени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково.

 

 

Върни се в началото на страницата