Въз основа на Протокол от 02.02.2022г., на комисия, назначена със Заповед № РД -60/01.02.2022г. на Кмета на Община Хасково, за организиране разпределянето на позициите по Утвърдените правила за „Мартенски базар 2022г.“ със Заповед №РД-52/26.01.2022г. на Кмета на Община Хасково и изменени със Заповед №РД-57/28.01.2022г. на Кмета на Община Хасково, се изготви следният списък на одобрени кандидати:

 

 

 

 

 

 

РЕГ. ИНДЕКС

 

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

 

   ДЪРВЕНА

  КЪЩИЧКА

              №

 

1.

94И-2175-1/31.01.2022г.

 

ИРЕНА АЛЕКСАНДРОВА

 

№1

2.

94П-669-1/31.01.2022г.

 

ПЕНКА ТОШЕВА

 

№2

3.

94Й-89-1/31.01.2022г.

 

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА

 

№3

4.

94Ж-281-1/31.01.2022г.

 

ЖЕЛЯЗА ЯНЕВА

№4

5.

94К-2677-1/31.01.2022г.

 

КАЛИНА ХРИСТОЗОВА

 

№5

6.

94Г-1967-1/31.01.2022г.

 

ГАЛИНА ГОСПОДИНОВА

 

№5

7.

94Р-1292-1/31.01.2022г.

 

РАДИНА ИВАНОВА

 

№6

8.

94М-5020-1/31.01.2022г.

 

МАРИЯ МАЛЧАНОВА

 

№7

9.

94В-491-2/31.01.2022г.

 

ВЕНЕТА ЙОРДАНОВА

 

№8

10.

94И-2426-1/31.01.2022г.

 

ИВА ГЕОРГИЕВА

 

№9

11.

94П-1538-1/31.01.2022г.

 

ПЕТЯ МАРКОВА

 

№10

12.

94А-550-1/31.01.2022г.

 

АНЖЕЛА ПЕТКОВА

 

№11

13.

94Н-3094-1/31.01.2022г.

 

НИКОЛИНКА КАРАСАВОВА

 

№12

14.

94Д-03-1/31.01.2022г.

 

ДИАНА ЖЕЛЕВА

№13

 

 

 Председател:

 

Мария Вълчева – Зам.-кмет на Община Хасково: ……п..…....  

Върни се в началото на страницата