СПИСЪК С ОДОБРЕНИ И НЕОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА

55 БРОЯ ПОЗИЦИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВИ

НА „МАРТЕНСКИ БАЗАР 2022г.“

Въз основа на Протокол от 08.02.2022г., на комисия, назначена със Заповед № РД -60/01.02.2022г. на Кмета на Община Хасково, за организиране разпределянето на позициите по Утвърдените правила за „Мартенски базар 2022г.“ със Заповед №РД-52/26.01.2022г. на Кмета на Община Хасково и изменени със Заповед №РД-57/28.01.2022г. на Кмета на Община Хасково, се изготви следният списък на одобрени и неодобрени кандидати:

 1. Одобрени кандидати и резултат от проведения жребии за разпределяне на позициите за поставяне на стативи:

 

 

 

 

 

 

РЕГ. ИНДЕКС

 

ИМЕ,

ФАМИЛИЯ/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

 

 

ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ

              №

 

1.

94В-1843-1/27.01.2022г.

ВАСИЛ СЕМОВ

„ДИЛЯН 99“ ЕООД

№8

2.

94М-4942-1/27.01.2022г.

МИЛЕНА СИМЕОНОВА

№35

3.

94С-3173-1/31.01.2022г.

СТАНИМИР АЛЕКСАНДРОВ

„МЕЛ АНИ 1016“ ООД

№6

4.

94И-57-1/01.02.2022г.

ИРИНА ПАНТЕЛЕЕВА

№23

5.

53Б-486-1/01.02.2022г.

ЕТ „БЕГА – САЛИ ХАСАН“

№26

6.

53А-1080-3/01.02.2022г.

„АВАНГАРД ФЕШЪН 21“ ООД

№13

7.

53А-1080-1/01.02.2022г.

„АВАНГАРД ФЕШЪН 21“ ООД

№21

8.

53А-1080-2/01.02.2022г.

„АВАНГАРД ФЕШЪН 21“ ООД

№33

9.

53С-310-1/02.02.2022г.

ЕТ „СУЗАНА ДУШКОВА“

№37

10.

53А-1083-1/03.02.2022г.

ЕТ „АРТ – ПЕТЯ ИВАНОВА“

№9

 

 1. Неодобрени кандидати - причини:
 •  ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА  със заявление с Рег. Индекс 94E-583-1/27.01.2022г. – не представя всички изискуеми документи по утвърдените Правила за участие в „Мартенски базар 2022г.“
 • КЕВОРК ХАЧЕРЯН със заявление с Рег. Индекс 94К-32-1/27.01.2022г. – не представя всички изискуеми документи по утвърдените Правила за участие в „Мартенски базар 2022г.“
 • ДИМИТЪР КАРАМФИЛОВ със заявление с Рег. Индекс 94Д-36-4/27.01.2022г. –  не представя всички изискуеми документи по утвърдените Правила за участие в „Мартенски базар 2022г.“
 • СНЕЖА АЛЕКСАНДРОВА със заявление с Рег. Индекс 94С-8718-1/27.01.2022г. –не представя всички изискуеми документи по утвърдените Правила за участие в „Мартенски базар 2022г.“
 • САЛИХ САЛИМ със заявление с Рег. Индекс 94С-3627-1/27.01.2022г. – не представя всички изискуеми документи по утвърдените Правила за участие в „Мартенски базар 2022г.“
 • ИВАН СИМЕОНОВ със заявление с Рег. Индекс 94И-3904-1/27.01.2022г. – не представя всички изискуеми документи по утвърдените Правила за участие в „Мартенски базар 2022г.“
 • СНЕЖА СИМЕОНОВА със заявление с Рег. Индекс 94Н-2049-1/27.01.2022г. – не представя всички изискуеми документи по утвърдените Правила за участие в „Мартенски базар 2022г.“
 • ХАСАН АХМЕД със заявление с Рег. Индекс 94Х-670-2/27.01.2022г. – не представя всички изискуеми документи по утвърдените Правила за участие в „Мартенски базар 2022г.“
 • ЛЕМАН САЛИМ със заявление с Рег. Индекс 94Л-718-1/27.01.2022г. – не представя всички изискуеми документи по утвърдените Правила за участие в „Мартенски базар 2022г.“
 • ЖИВКА СОТИРОВА със заявление с Рег. Индекс 94Ж-1209-1/27.01.2022г. – не представя всички изискуеми документи по утвърдените Правила за участие в „Мартенски базар 2022г.“
 • ВЕНЦИСЛАВ ИЛИЕВ със заявление с Рег. Индекс 94В-3970-1/27.01.2022г. – не представя всички изискуеми документи по утвърдените Правила за участие в „Мартенски базар 2022г.“
 • МАРГАРИТА ДЕВЛЕТЯН със заявление с Рег. Индекс 94М-5595-1/28.01.2022г. – не представя всички изискуеми документи по утвърдените Правила за участие в „Мартенски базар 2022г.“
 • РОСИЦА ХРИСТОВА със заявление с Рег. Индекс 94Р-3483-1/28.01.2022г. – не представя всички изискуеми документи по утвърдените Правила за участие в „Мартенски базар 2022г.“
 • ВЕСЕЛИНА КЮЧУКОВА със заявление с Рег. Индекс 94В-3559-1/28.01.2022г. – не представя всички изискуеми документи по утвърдените Правила за участие в „Мартенски базар 2022г.“
 • ВАНЯ МАРКОВА със заявление с Рег. Индекс 94В-2060-1/28.01.2022г. – не представя всички изискуеми документи по утвърдените Правила за участие в „Мартенски базар 2022г.“
 • КИРИЛКА ГОСПОДИНОВА със заявление с Рег. Индекс 94К-449-1/28.01.2022г. – не представя всички изискуеми документи по утвърдените Правила за участие в „Мартенски базар 2022г.“
 • ПЕТЯ НАЙДЕНОВА със заявление с Рег. Индекс 94П-3831-1/28.01.2022г. – не представя всички изискуеми документи по утвърдените Правила за участие в „Мартенски базар 2022г.“
 • МИТЮ ДИМИТРОВ със заявление с Рег. Индекс 94М-1175-1/28.01.2022г. – не представя всички изискуеми документи по утвърдените Правила за участие в „Мартенски базар 2022г.“
 • ИСКРА ЧАРЪКЧИЕВА със заявление с Рег. Индекс 94И-2005-1/28.01.2022г. – не представя всички изискуеми документи по утвърдените Правила за участие в „Мартенски базар 2022г.“
 • НАЙМЕ АЛИЕВА със заявление с Рег. Индекс 94Н-5797-1/31.01.2022г. – не представя всички изискуеми документи по утвърдените Правила за участие в „Мартенски базар 2022г.“
 • АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ със заявление с Рег. Индекс 94А-2014-1/31.01.2022г. – не представя всички изискуеми документи по утвърдените Правила за участие в „Мартенски базар 2022г.“
 • ВЕНЕТА КОЛЕВА със заявление с Рег. Индекс 94В-13-1/01.02.2022г. – не представя всички изискуеми документи по утвърдените Правила за участие в „Мартенски базар 2022г.“
 • „ЛАВАНДУЛА ГРУП БГ“ със заявления с Рег. Индекс 53 Л-271-2/01.02.2022г.  и  Рег. Индекс 53 Л-271-1#2/07.02.2022г. – не представя всички изискуеми документи по утвърдените Правила за участие в „Мартенски базар 2022г.“.
 • ИРИНА ПАНТЕЛЕЕВА в заявление с Рег. Индекс 94И-57-1/01.02.2022г. е посочено, че желае участие и за терените по т.1.1. от Правилата за участие в „Мартенски базар 2022г. /дървена къщичка/ като 1-во желание, но същото е подадено след крайния срок 31.01.2022г .за приемане на документи за обособени позиции /дървени къщички/, поради което същото няма да бъде разгледано за терена по т.1.1. /дървена къщичка/.

 

 

 Председател:

Мария Вълчева – Зам.-кмет на Община Хасково: ……п..…....  

 

Върни се в началото на страницата