ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА МОБИЛНОСТ ПО ЧЛ.81а ОТ ЗДСл 

За длъжността Директор Дирекция „Икономика, и стопански дейности, управление на общинска собственост“  в Община Хасковож

Върни се в началото на страницата