БЛОК  №20, кв. „ОРФЕЙ“, гр. ХАСКОВО


Доклад за резултатите от Конструктивното обследване

Доклад от обследване за ЕЕ

Резюме на доклад от обследване за ЕЕ

Сертификат

Технически паспорт

Доклад технически характеристики - 1

Доклад технически характеристики - 2

Архитектурно заснемане


 БЛОК  №6, кв. „ОРФЕЙ“, гр. ХАСКОВО


Доклад за резултатите от Конструктивното обследване -1

Доклад за резултатите от Конструктивното обследване -2

 

Доклад за резултатите от обследване - 1

Доклад за резултатите от обследване - 2

 

Доклад от обследване за ЕЕ

 

Резюме на доклад от обследване за ЕЕ

 

Сертификат

 

Технически паспорт - 1

Технически паспорт - 2

 

Архитектурно заснемане


БЛОК  №34, кв. „ОРФЕЙ“, гр. ХАСКОВО


Доклад за резултатите от Конструктивното обследване -1

Доклад за резултатите от Конструктивното обследване -2

 

Доклад за резултатите от обследване - 1

Доклад за резултатите от обследване - 2

 

Доклад от обследване за ЕЕ

 

Резюме на доклад от обследване за ЕЕ

 

Сертификат

 

Технически паспорт - 1

Технически паспорт - 2

 

Архитектурно заснемане


Блок №14, кв."Орфей", гр.Хасково


Доклад за резултатите от Конструктивното обследване

Доклад Обследване  - 1

Доклад Обследване - 2

 

Доклад от обследване за ЕЕ

Резюме на доклад от обследване на ЕЕ

Сертификат 

 

Технически паспорт - 1

Технически паспорт - 2

Технически паспорт - 3

Технически паспорт - 4

Технически паспорт - 5

 

Архитектурно заснемане

 


БЛОК 10, кв."Орфей", гр.Хасково


Доклад обследване 

Доклад от обследване за ЕЕ

Резюме на доклад от обследване за ЕЕ

Сертификат

Технически паспорт

Архитектурно заснемане

Конструктивно обследване


 БЛОК 17, кв."ОРФЕЙ", гр.Хасково


Доклад обследване

Конструктивно обследване

Технически паспорт

Доклад за ЕЕ, Сертификат и Резюме

Архитектурно заснемане


БЛОК №8, ж.к. "ОРФЕЙ", гр.Хасково 


Архитектура

Технически паспорт

Доклад конструктивно обследване

Доклад ЕЕ, сертификат, резюме


БЛОК №26, ж.к."ОРФЕЙ", гр.Хасково


Архитектура

Технически паспорт

Доклад конструктивно обследване

Доклад ЕЕ, сертификат, резюме


 БЛОК №32, ж.к."ОРФЕЙ", гр.Хасково 


Архитектура

Технически паспорт

Доклад ЕЕ, сертификат, резюме

Доклад резултати - 1

Доклад резултати - 2


 БЛОК №29, ж.к."ОРФЕЙ", гр.Хасково


Архитектура

Технически паспорт

Доклад ЕЕ, сертификат, резюме


 БЛОК №36 А, ж.к."ОРФЕЙ", гр.Хасково 


Архитектура

Технически доклад

Доклад конструктивно обследване

Доклад ЕЕ, сертификат, резюме

Върни се в началото на страницата