СЪОБЩЕНИЕ
 
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Устройство на територията“-Община Хасково,
СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94М-4539-1/14.01.2016г.
е издадена заповед  №02/16.02.2016г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на Комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за строеж:“Еднофамилна жилищна сграда на два етажа“ за поземлен имот №77195.705.459, ж.р.“Куба I“, гр.Хасково.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване. 
Върни се в началото на страницата