На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.29, ал.2 от

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хасково, Кметът на Община Хасково кани гражданите да се включат в обсъждането на проектобюджета на Община Хасково за 2016 г. 

Обсъждането ще се проведе на 30 ноември 2015 г. (понеделник) от 17.30 ч. в зала “Хасково”.
 
С основните акценти на Бюджет 2016 г., заинтересованите лица могат да се запознаят на сайта на Община Хасково – www.haskovo.bg и на информационното табло във фоайето на Общинска администрация Хасково.
 
 
Върни се в началото на страницата