На нарочна пресконференция днес Временно изпълняващият длъжността

кмет на Община Хасково Недялка Станева категорично отрече твърденията на участници в предизборната кампания, че Община Хасково бави изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Общо 167 блока в Хасково са допустими за саниране по програмата. Има сключени договори с 37 сдружения на собствениците, в т.ч. – 12 блока от кв. „Бадема”, 11 блока от кв. „Орфей” и 14 блока от кварталите „Куба“, "Раковски", "Каменни", "Овчарски", "Тракийски", "Център", "Възраждане", "Република".  Спазват се абсолютно всички срокове, изисквани от Закона за обществените поръчки. Има сключени договори с фирми за изпълнение на Фаза 1 от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилища, която включва: обследване на техническите характеристики на сградата, изготвяне на технически паспорт и извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност. Срокът за изпълнение на Фаза 1 е 60 дни. Изготвени са графици за обследването и то вече тече в кв. "Орфей". За кв. „Бадема” има обжалване на процедурата в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от фирма – участничка. В тази връзка има определение на КЗК, че няма да разглежда обжалването. След влизането в сила на определението, следва срок за обжалване пред ВАС. Ако няма такова обжалване, Община Хасково веднага ще пристъпи към сключване на договор с фирмата-изпълнител на техническото обследване за кв. „Бадема”.
Временно изпълняващият длъжността кмет на Община Хасково Недялка Станева изрази своето пълно несъгласие и с разпространени изказвания, че Община Хасково възпрепятства дейността на ВиК Асоциацията – Хасково. „Община Хасково е член на тази Асоциация. Това, че търсим възможности за инвестиции в инфраструктурата и да намалим цената на водата не значи, че сме се отказали от тази асоциация. Всеки гражданин вижда какъв ВиК оператор имаме. Целия булевард „Освобождение” е в ремонтни кръпки, бул. „Съединение” – също, да не говорим за селата. Тази година, само в Хасково, сме констатирали 470 кв.м. некачествено възстановена асфалтова настилка, 1620 метра липсваща емулсия, 17 кв.м. некачествено възстановени бетонни настилки. А в селата нищо не се възстановява. ВиК оператор, който се е превърнал в аварийна група, може ли да инвестира? ”, каза Недялка Станева.

Върни се в началото на страницата