Работна среща с представители на 14 Сдружения на собствениците

от Район 3 –ж.к. „Куба“, кв. "Раковски", кв. "Каменни", кв. "Овчарски", кв. "Тракийски", "Център", кв. "Възраждане", кв. "Република", които имат сключен договор с Община Хасково по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилища, се проведе днес в зала „Хасково”. Представители на общинските  дирекции „Строителство, инвестиционна политика и екология” и „Правно и нормативно обслужване”, както и на фирмата-изпълнител, дадоха разяснения и отговориха на въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по Фаза 1 от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилища. Фаза 1 включва обследване на техническите характеристики на сградата, изготвяне на технически паспорт и извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност. На представителите на Сдруженията на собствениците бяха раздадени анкетни карти за попълване на изходни данни с оглед на предстоящото обследване, което ще се извърши по предварително съгласуван и оповестен график. На разположение на гражданите по въпроси, свързани с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилища, е приемната на Община Хасково, разположена в сградата на Архитектурата на ул. „Михаил Минчев” 3, стая 11.

Върни се в началото на страницата