УСЛУГА

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

e-mail

Дом за стари хора „Кенана“ 

Гр. Хасково, парк Кенана

038/62-24-58

dsh.kenana@abv.bg

Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения 

Гр. Хасково, парк Кенана

038/62-43-42

dvxsn@abv.bg

 

Върни се в началото на страницата