Наименование

Адрес

Телефон / e-mail

Сдружение „Клуб на инвалидите с физически увреждания“

Бул.“България“ №164

038/ 590164

kifuhask@abv.bg

Сдружение „Клуб за рехабилитация и социална интеграция на лица с увредено зрение“

Бул.“България“ №116, ет.1

 

Районна организация на глухите-Хасково

Ул. „Мургаш“№10

 

Сдружение „Диабет-2012“

Ул. “Ген.Карцов“ №3

 

 

Сдружение „Съюз на Диабетноболните“

Ул.“Христо Ботев“ 1, Бизнес център 1, офис 101

 

 

Сдружение „Българска асоциация за хора с онкологични и др. заболявания „Живот“ - Хасково

Ул. „Доган Хисар“ №10

0887 3077 22

onkojivot@gmail.com

Върни се в началото на страницата