УСЛУГА

АДРЕС

ТЕЛЕФОНИ

 

Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания

Гр. Хасково, ул. „Съгласие“ №5

038/58-78-78

0889/325258

Гр. Хасково, ул. „Единство“ №21

038/58-71-71

0889/310105

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

Гр. Хасково, бул. „Съединение“ №16

038/62-02-91

Върни се в началото на страницата