Заповед за проверка на спазване на изискванията на чл.99б от ЗГР на извършените адресни регистрации на адрес гр.Хасково , ул."Варшава" 13.

Върни се в началото на страницата