Годишен план  за развитие на социалните услуги в община Хасково за 2018 г.  - приет с Решение  №405 от 28.04.2017 г. на Общински съвет Хасково

Върни се в началото на страницата