План за действие на община Хасково в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2017-2020) - приет с Решение №406 от 28.04.2017 г. на Общински съвет Хасково

Върни се в началото на страницата