окт 07
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ" ПО ПРОЕКТ "ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА "

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Специален педагог Въз основа на Протокол от 4.10.2021., на комисия, назначена със Заповед №1706/27.09.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Специален педагог по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца се изготви настоящия списък с крайно класиране на кандидата допуснат до интервю, както следва: № Имена на кандидата Брой точки Място...

окт 07
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА "ПО ПРОЕКТ "ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Медицинска сестра Въз основа на Протокол от 6.10.2021., на комисия, назначена със Заповед №1706/27.09.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Специален педагог по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца се изготви настоящия списък с крайно класиране на кандидата допуснат до интервю, както следва: № Имена на кандидата Брой точки Място...

сеп 08
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0122 „ Патронажна грижа + “

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Въз основа на Протокол от 07.09.2021 г., на комисия, назначена със Заповед № 1499/30.08.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Медицинска сестра по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + гр. Хасково се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва:...

сеп 08
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ УПРАВИТЕЛ“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0122 „ Патронажна грижа + “

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ Въз основа на Протокол от 07.09.2021 г., на комисия, назначена със Заповед № 1499/30.08.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Управител по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 Патронажна грижа + гр. Хасково се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва: Няма Въз...

авг 12
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК в Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст Въз основа на Протокол от 11.08.2021г., на комисия, назначена със Заповед №1363/04.08.2021г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Социален работник в Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст по Проект Подай ръка на нашите деца, финансиран по...

юли 15
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ в Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст Въз основа на Протокол от 14.07.2021г., на комисия, назначена със Заповед №1156 от 07.07.2021г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Управител в Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст по Проект Подай ръка на нашите деца, финансиран по...

юни 07
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА №16 „СЛАВЕЙЧЕ“ – ГР.ХАСКОВО И ДЕТСКА ГРАДИНА ПО ИЗКУСТВАТА - ГР.ХАСКОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ВКОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА №16 СЛАВЕЙЧЕ ГР.ХАСКОВО И ДЕТСКА ГРАДИНА ПО ИЗКУСТВАТА - ГР.ХАСКОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО...

юни 03
КЛАСИРАНЕ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА„ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГР.ХАСКОВО“

КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТАДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ ГР.ХАСКОВО На основание чл.95, ал.1 от КТ, утвърдени от Кмета на Община Хасково правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на Регионална библиотека Христо Смирненски Хасково и Протокол №2 от 01.06.2021г., комисия назначена със Заповед № 893/27.05.2021г. на Кмета на Община Хасково, класира...

Върни се в началото на страницата