Правила за кандидатстване и разпределяне на средствата за дигитални класни стаи в училищата на територията на община Хасково през 2020 година

Правилата за кандидатстване и разпределяне на средствата за дигитални класни стаи в училищата на територията на община Хасково през 2020 година ще намерите в прикачения файл. Линк към формуляра за кандидатстване: https://forms.gle/dggSL8n1kSTmYaRC8...

СТАТУТ на наградата „Ученик на годината” в Община Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО С Т А Т У Т на наградата Ученик на годината в Община Хасково І. Общи положения. 1. Наградата Ученик на годината в системата на училищното образование в община Хасково се присъжда по случай Деняна българската просвета икултураи наславянската писменост и има за цел да поощри ученици с високи постижения в областта на науката, изкуствата и спорта от училищата на територията на общината, като...

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“и мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема Училищен плоди мляко и млечни продукти по схема Училищно мляко Описание на обявата Във връзка с избор на доставчик по схеми Училищно мляко и Училищен плод за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, учебни години. Максималният брой доставки за всяка една от учебните години по схема Училищно мляко е 60 бр. и по схема Училищен...

СТАТУТ на отличие „За заслуги към образованието и културно дело“

ОБЩИНА ХАСКОВО СТАТУТ на отличие За заслуги към образованието и културно дело Настоящият статут определя целта, условията за номиниране, необходимите документи и процедурата за удостояване с отличие За заслуги към образованието и културно дело в община Хасково. 1. Цел. Отличието За заслуги към образованието и културно дело в община Хасково има за цел да удостои с признание и да поощри учители и изявени дейци на културата...

ПИЦ обяви фотоконкурс "Цветовете на живота"

Превантивноинформационен център по наркотични вещества към ОП Младежки център Хасково Организира ФОТОКОНКУРС ЦВЕТОВЕТЕ НА ЖИВОТА в следните категории: Социален жанр Портретна фотография Репортажна фотография Натюрморт Целта на конкурса е: Да се даде възможност на младежите чрез фотографии да изразят личното си отношение към проблемите, свързани с употреба на наркотиците и да покажат красотата на живота, контрастът между красивото и пагубното. Да представят различни алтернативи и...

Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Хасково

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА ХАСКОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. (1) Настоящата Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Хасково определя обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на общинските детски градини и...

Детски градини

Документи за приемане на дете в детска градина и ясла Молба от родителите на детето Копие от акта за раждане на детето (не се изисква за прием в ясла) Здравно - профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина Имунизационен паспорт...

Върни се в началото на страницата