Обособена позиция 3

УЛ.ГЕОРГИ КИРКОВ 56-66, гр.Хасково Архитектурно заснемане: - Вход А,Вход А (2 част) - Вход Б,Вход В,Вход Д Доклад ЕЕ, сертификат, резюме Доклад конструктивно обследване Технически паспорт БУЛ. ИЛИНДЕН 24-30, гр.Хасково Архитектурно заснемане - 1 Архитектурно заснемане - 2 Доклад ЕЕ, сертификат, резюме Доклад конструктивно обследване Доклад общо обследване Технически паспорт БУЛ.ИЛИНДЕН 32-38, гр.Хасково Архитектурно заснемане - 1 Архитектурно...

Обособена позиция 2

БЛОК №20, кв. ОРФЕЙ, гр. ХАСКОВО Доклад за резултатите отКонструктивното обследване Доклад от обследване за ЕЕ Резюме на доклад от обследване за ЕЕ Сертификат Технически паспорт Доклад технически характеристики - 1 Доклад технически характеристики - 2 Архитектурно заснемане БЛОК №6, кв. ОРФЕЙ, гр. ХАСКОВО Доклад за резултатите от Конструктивното обследване -1 Доклад за резултатите от Конструктивното обследване -2 Доклад за резултатите от обследване - 1 Доклад...

Саниране на многофамилни жилища - пакет от документи

Саниране на многофамилни жилища - пакет от документи Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради -документи, свързани с кандидатстването и участието на собствениците на самостоятелни обекти в жилищни сгради в режим на етажна собственост: Брошура Презентация ВАЖНО !На 29.04.2015г., на заседание на Министерския съвет е приет проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015...

Върни се в началото на страницата