Разписание и маршрут на автобусни линии №1 и №4, по които от днес пътуват новите електроавтобуси

От първи август 2022 година автобусни линии №1 и №4 се изпълняват от Тролейбусен транспорт Хасково. По маршрутите пътуват новите пет електроавтобуси на община Хасково. Маршрутът на автобусна линия № 1 е с дължина 20,8 км. от ЗММ - бул. Съединение бул. България - кв. Болярово - ул. Банска бул. България ЗММ. Маршрутът на автобусна линия № 4 е с дължина 16,2 км. от...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2023 – 2027 ГОДИНА

ОБЯВЛЕНИЕЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2023 2027 ГОДИНА Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Окръжен съд Хасково и в изпълнение на Решение №656, взето с Протокол №30 от 01.07.2022 г. на Общински съвет - Хасково, е открита процедура за определяне на съдебни заседатели за...

Община Хасково уведомява всички граждани, че ще извърши повторна ларвицидна обработка срещу комари

Община Хасково уведомява всички граждани, че ще извърши повторна ларвицидна обработка срещу комари с препарата ДИМИЛИН 2 ТБ. Обработката ще се извърши на 28 и 29 май 2022г. /събота и неделя/. Площите, подлежащи на обработка, са заблатени територии-малки водоеми и напоителни съоръжения, намиращи се в покрайнините на града. На обработка подлежат 12 безоточни микроязовира и два основни напоителни канала, преминаващи през вилна зона Кенана и северно...

Община Хасково ще извърши ларвицидна обработка срещу комари

Община Хасково уведомява всички граждани, че ще извърши ларвицидна обработка срещу комари с препарата ДИМИЛИН 2 ТБ. Площите, подлежащи на обработка, са заблатени територии-малки водоеми и напоителни съоръжения, намиращи се в покрайнините на града. На обработка подлежат 12 безоточни микроязовира и два основни напоителни канала, преминаващи през вилна зона Кенана и северно от ЖП гара Хасково. Ларвицидна обработка срещу комари ще се извърши на 7 и...

В община Хасково вече постъпиха заявки за места за настаняване на близо 70 човека, бягащи от войната в Украйна

През първите 24 часа от откриването на Координационния център за приемане на бежанци от Украйна в община Хасково са постъпили заявки за места за настаняване за близо 70 човека. Готовността си да помогнат с жилища са заявили хора от Хасково, Пловдив, Димитровград, село Бодрово, общ. Димитровград, Свиленград и с. Поляново, общ. Харманли. Част от заявките са направени от физически лица, в това число наши съграждани, живеещи...

СПИСЪК С ОДОБРЕНИ И НЕОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА 55 БРОЯ ПОЗИЦИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВИ НА „МАРТЕНСКИ БАЗАР 2022г

СПИСЪК С ОДОБРЕНИ И НЕОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА 55 БРОЯ ПОЗИЦИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВИ НА МАРТЕНСКИ БАЗАР 2022г. Въз основа на Протокол от 08.02.2022г., на комисия, назначена със Заповед № РД -60/01.02.2022г. на Кмета на Община Хасково, за организиране разпределянето на позициите по Утвърдените правила за Мартенски базар 2022г. със Заповед №РД-52/26.01.2022г. на Кмета на Община Хасково и изменени със...

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА „МАРТЕНСКИ БАЗАР 2022г.“ ЗА 13 БРОЯ ПОЗИЦИИ /ДЪРВЕНИ КЪЩИЧКИ/ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩ ОТ ЗАНАЯТЧИИ, ТВОРЦИ И МЕСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Въз основа на Протокол от 02.02.2022г., на комисия, назначена със Заповед № РД -60/01.02.2022г. на Кмета на Община Хасково, за организиране разпределянето на позициите по Утвърдените правила за Мартенски базар 2022г. със Заповед №РД-52/26.01.2022г. на Кмета на Община Хасково и изменени със Заповед №РД-57/28.01.2022г. на Кмета на Община Хасково, се изготви следният списък на одобрени кандидати: № РЕГ...

Община Хасково удължава срока за подаване на заявления за участие в „Мартенски базар 2022“ за терените по т.1.2 от Правилата за участие в „Мартенски базар 2022г.“

Съгласно Заповед № РД-57 от 28.01.2022г. на Кмета на Община Хасково се изменят правилата за участие в Мартенски базар 2022г. за участниците кандидатстващи за терените по т.1.2 от Правилата за участие в Мартенски базар 2022г. гр. Хасково с размери 2х2 м. за поставяне на стативи, а именно: Заявления за участие по образец се подава в срок от 27.01.2022 г...

Върни се в началото на страницата