Раздаването на изборните материали на секционните избирателни комисии за втори тур в Община Хасково ще се състои на 20.11.2021г.:

Раздаването на изборните материали на секционните избирателни комисии за втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републикатав Община Хасково ще се състои на 20.11.2021г.: от 09:00 ч. за всички СИК от селата; от 10:00 ч. за всички СИК от града. ...

Такса битови отпадъци в община Хасково няма да бъде повишавана

На брифинг днес кметът на община Хасково Станислав Дечев представи план-сметката за 2022 година. Няма да има увеличение на такса-битови отпадъци в община Хасково, както за гражданите, така и за фирмите, заяви градоначалникът. Той подчерта, че ни чака тежка година, заради ковид-пандемията, икономическата криза и драстичното повишаване на цената на електроенергията, което вече се отразява на бюджета на община Хасково и на всяко семейство. Въпреки...

Уведомление по чл.66 от АПК във връзка с чл.66 от ЗМДТ

УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл.66 от АПК и във вр. с чл.66 от ЗМДТ, Общински съвет Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера...

Разполагане на съоръжение за предварително третиране на отпадъци- Хеншел в ПИ 77195.20.15 в гр. Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка по въздействието върху околната среда, Наредбата за ОВОС, ДВ. бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ. бр.3/2018г. СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Разполагане на съоръжение за предварително третиране на отпадъци- Хеншел в ПИ 77195.20.15 в гр. Хасково Възложител:...

Остават два дни за плащане на местни данъци и такси в срок

Общинска данъчна дирекция - Община Хасково уведомява лицата, които не са заплатили годишните задължения за местни данъци и такси за 2021г, че на 31.10.2021г. изтича срокът за заплащане на втора вноска за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци, данък върху превозните средства, както и четвърта вноска от патентния данък. От Общинска данъчна дирекция уточняват, че и на 1 ноември 2021 година...

Предстоящ ремонт на ул."Оборище"

Община Хасково уведомява гражданите, че на 1 ноември 2021г. /понеделник/ започва ремонт на ул.Оборище, отсечката между улиците Георги Бенковски и Ген. Тотлебен. В тази връзка уличното платно трябва да бъде освободено от автомобили за времето на ремонтните работи от 8,00 до 17,00 часа, всеки ден, до приключване на ремонта....

Съобщение за издадена Заповед №1551/09.09.2021г. на Кмета на Община Хасково за одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ IX, кв. 40, кв. „Болярово“ по плана гр. Хасково.

О Б Я В Л Е Н И Е На вх.№ 94 Ю-822-2/31.05.2021г. Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Данка Атанасова Вълчева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *** ********* № **, ет. *, ап.*, като съсобственик на...

Продължава подмяната на уличното осветление. От другата седмица екипите ще работят на бул."В.Левски"

От 25 октомври 2021г. ще започне подмяната на осветителните тела на бул. Васил Левски в #Хасково. Във връзка с тези дейности ще бъде изключена контактната мрежа на Тролейбусен транспорт ЕООД Хасково. По линията на тролейбусите и по разписанието им ще се движат автобуси. Всички пътници ще пътуват при същите условия с автобусите, осигурени от Тролейбусен транспорт Хасково. Контактната мрежа ще се изключва всеки ден от 9...

На 22 октомври 2021г., от 10,00 до 14 часа ще бъде преустановено движението по бул. „България“

Във връзка с отстраняване на опасните тополи и санитарна сеч на дърветата по поречието на реката в #Хасково, утре, 22 октомври 2021г., от 10,00 до 14 часа ще бъде преустановено движението по бул. България в частта му от пешеходния мост до зала Дружба до кръстовището с бул. Освобождение. Движението през този период от време ще се извършва през ул. Драгоман. Община Хасково поднася своите извинения...

Временно ограничение на движението по бул."България" в Хасково

Във връзка с отстраняване на опасните тополи и санитарна сеч на дърветата по поречието на реката в Хасково, утре, 22 октомври 2021г., от 10,00 до 14 часа ще бъде преустановено движението по бул. България в частта му от пешеходния мост до зала Дружба до кръстовището с бул. Освобождение. Движението през този период от време ще се извършва през ул. Драгоман. Община Хасково поднася своите извинения...

Върни се в началото на страницата