КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ ГР.ХАСКОВО

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - ХАСКОВО 6300 Хасково, ул. Единство № 21, тел.: 038/58 71 71 ; 038/58 78 78 E-mail: cnst_haskovo@abv.bg КРАЙНО КЛАСИРАНЕ В ПОДБОРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Въз основа на Протокол от 21.01.2021г., на комисия, назначена със Заповед № 02/15.01.2021г. на Управителя на Център за настаняване от семеен тип за...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИЯТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ХАСКОВО

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - ХАСКОВО 6300 Хасково, ул. Единство № 21, тел.: 038/58 71 71 ; 038/58 78 78 E-mail: cnst_haskovo@abv.bg СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИЯТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ ХАСКОВО Комисия назначена със Заповед № 02/15.01.2021г. на Управителя...

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" В ЦНСТДМУ ГР.ХАСКОВО, УЛ. "СЪГЛАСИЕ" №5

ОБ Я В А ЗА ПОДБОР ЗА ПОЗИЦИЯ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ЦНСТДМУ Община Хасково обявява процедура за подбор на медицинска сестра в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - град Хасково ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Работни места 1 брой; Място на работа ЦНСТДМУ гр. Хасково, ул. Съгласие №5 Характер на работа оказва медицинска помощ, необходима за задоволяване здравните потребности на настанените...

ЦОП гр. Хасково обявява подбор за наемане на специалисти на длъжността "Социален работник"

ОБЩИНА ХАСКОВО ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА Хасково Тел.038/ 620 392, 0879 140372, ул. Цар Освободител №2, ет.2, e-mail:cop_haskovo@abv.bg ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ НА ДЛЪЖНОСТ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК 1. Описание на длъжността: 1.1 Работни места 1 бр.; 1.2 Място на работа Център за обществена подкрепа Хасково; 1.3 Характер на работата да извършва социално консултиране и подкрепа на потребителите на...

Върни се в началото на страницата