Информация за изпълнените мерки заложени в Плана за действие към Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община Хасково

Информация за изпълнените мерки заложени в Плана за действие към Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община Хасково...

Върни се в началото на страницата