Авиопръскане с биологичен препарат за борба с листоврътка по дъбовите насаждения в Лесопарк Кенана

ОБЩИНА ХАСКОВО Уведомяваме Ви, че в периода от 04.05.2018 г. до 05.05.2018 г., в зависимост от метеорологичните условия, ще се извърши авиопръскане на дъбовите насаждения на територията на Лесопарк Кенана, за борба с вредители листоврътка. За пръскане ще се използва препарата Форей 48Б. В тази връзка е необходимо да предприемете необходимите предпазни мерки....

Община Хасково - изменение на параметрите на разрешително за водовземане

Съобщение, съгласно чл.75, ал.1 по ЗВ за открита процедура за изменение на параметрите на рзрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Олу дере, в землището на село Тракиец, община Хасково, област Хасково, с цел - водоснабдяване за аквакултури - рибарници и водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения - охлаждане на казан за производство на ракия. Виж прикачения файл!...

Авиопръскане с биологичен препарат за борба с листоврътка по дъбовите насаждения в Лесопарк "Кенана"

Уведомяваме Ви, че в периода от 15.05.2017 г. до 19.05.2017 г., в зависимост от метеорологичните условия, ще се извърши авиопръскане на дъбовите насаждения на територията на Лесопарк Кенана, за борба с вредители листоврътка. За пръскане ще се използват следните препарати Димилин 480 СК и Акаризин. В тази връзка е необходимо да предприемете необходимите предпазни мерки....

Върни се в началото на страницата