Проект на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково“ – за обществено обсъждане

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, Представяме на Вашето внимание разработен Проект на ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО. Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково е изготвена в изпълнение на чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните(ЗЗЖ), като е съобразена с приетата с Решение №136 от 14.03.2019г. на...

Покана за участие в обществено обсъждане на проекта на  Плана за интегрирано развитие на община Хасково (ПИРО) за периода 2021-2027 г. (ПИРО 2021-2027)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Общинска администрация-Хасково има удоволствието да покани всички граждани и заинтересовани страни на обществено обсъждане във връзка с изготвения проект на План за интегрирано развитие на община Хасково 2021- 2027 на 15 юни 2021г., (вторник) от 17:30 ч. в зала Хасково, Община Хасково. Обсъждането се провежда на основание чл. 20, ал.1 и от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР)...

Върни се в началото на страницата