Електронно преброяване

Електронното преброяване започна днес и ще продължи до 24:00 часа на 17 септември. От 18 септември до 3 октомври 2021 г. всяко домакинство ще бъде посетено от преброител. Ако вече сте се преброили онлайн, единственото което трябва да направите е да предадетена преброителя 15-цифрения код, който се генерира от системата за Преброяване. Как да се преброите електрнно? ...

Обучение на преброители и контрольори

Обучение на преброители и контрольори Уважаеми дами и господа, Общинската преброителна комисия за община Хасково, област Хасково, съвместно с ТСБ Юг, ОСИ - Хасково организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Хасково. Обучението на контрольори и резервни контрольори ще бъде на 30.08.2021 г. в...

Набират се допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021

Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година. При предстоящото преброяване на населението ще бъдат необходими около 30 хиляди преброители и контрольори, като над 25 хиляди от тях вече са набрани. По-голям е недостигът на преброители в големите градове София, Пловдив, Варна, Стара Загора. Повече от необходимия брой кандидати за преброители има в...

Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември - 3 октомври

Министерският съвет на свое заседание прие решение Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0.00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година. Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17...

Започна набирането на преброители.

От 15 септември започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 16 ноември 2020 г. кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване са налични в деловодството на Община Хасково, на интернет страницата на Община Хасково, както и на официалната интернет...

Върни се в началото на страницата