52 стъпки за по-зелен град

Областният информационен център в Хасково организира срещи с ученици от СУ Паисий Хилендарски на тема 52 стъпки за по-зелен град. Основна цел на инициативата бе да повиши информираността на най-младите граждани на Хасково за значението, опазването и устойчивото развитие на природното богатство в градските зони, както и да ги мотивира да се включат в опазване на зелената система в нашия град. От информационните материали учениците научиха...

Областен информационен център Хасково представи "Европейски програми за младежта" в Стамболово

На 21.06.2022 г., Областен информационен център Хасково проведе публично информационно събитие на тема: Европейски програми за младежта в община Стамболово. По време на срещата, ученици и преподаватели от СУ Св.Климент Охридски получиха информация за възможностите по програма Еразъм+ и за осъществяването на проекти, обединяващи младежи от различни държави за обмен и учене извън своята официална образователна система. Бяха представени и програмите Европейски корпус...

Хасково домакин на срещи с бизнеса в България под името “Как да бъдем успешни на румънския пазар”

На 22 юни 2022 г. Двустранна търговска камара България - Румъния (BCCBR) продължава серията си от срещи с бизнеса в България под името Как да бъдем успешни на румънския пазар.Камарата организира седмото си събитие с подкрепата на Община Хасково от 10:00 13:30 часа в зала Хасково на Община Хасково. BCCBR има за цел да подпомага и насърчава търговията между компании от различни сектори на икономиката...

Областен информационен център Хасково организира информационни срещи с младите хора в община Стамболово

На 21.06.2022 г. (вторник), от 13:00 часа, в СУ Св. Климент Охридски, с Стамболово, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европейски програми за младежта. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС в България, правата на...

Проект „Кът за отдих Кенана“

Договор № 14978/ 20.05.2022г Проект Кът за отдих Кенана Програма: ПУДООС Бенефициент: ОБЩИНА ХАСКОВО Национална кампания: Чиста околно среда 2022г. Времетраене на проекта (в месеци): 6 Стойност: 15 000 лв. Начална дата на проекта: 20.05.2022 г. Крайна дата на проекта: 30.11.2022 г. Цел на проекта: Повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременни тенденции в сферата на опазване на...

Община Хасково обявява подбор за наемане на специалисти по дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно"

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по дейност 6 Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 Успяваме заедно, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси и Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Във връзка с осигуряване и изпълнение на интегрирани социално-здравни услуги по дейност 6 по...

Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща с младите хора от община Минерални бани

На 07.06.2022 г., Областен информационен център Хасково проведе в община Минерални бани публично информационно събитие на тема: Европейски програми за младежта. Програмите Еразъм+, Европейски корпус за солидарност и Еразъм за млади предприемачи бяха представени пред учениците и учителите от СУ Христо Ботев, с. Караманци. Тези програми имат за цел да се насърчава младежкото участие, да повишават качеството на процесите на информално и неформално учене...

Областен информационен център – Хасково организира информационни срещи с младите хора от община Минерални бани

На 07.06.2022 г. (вторник), от 13:10 часа, в СУ Христо Ботев с. Караманци, община Минерални бани, Областен информационен център Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европейски програми за младежта. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС в България, правата...

Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща с младите хора от община Тополовград

На 06.06.2022 г., Областен информационен център Хасково проведе в община Тополовград публично информационно събитие на тема: Европейски програми за младежта. Срещата бе с ученици и преподаватели от СУ Д-р Петър Берон с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми. Участниците получиха информация за възможностите по програмите Еразъм+, Европейски корпус за солидарност и Еразъм за млади предприемачи, които предоставят подкрепа на младите...

Областен информационен център – Хасково организира информационни срещи с младите хора от община Тополовград

На 06.06.2022 г. (понеделник), от 13:00 часа, в СУ Д-р Петър Берон Тополовград, Областен информационен център Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: Европейски програми за младежта. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС в България, правата на младите хора...

Върни се в началото на страницата