Николай Александров

гл.експерт "ИТ"

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

сектор "Информационни технологии"

Николай Александров гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603323
Веселин Михов гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603448
Христина Педева гл.експерт "ИТ" ул. Михаил Минчев 3 038 603314
Ася Георгиева гл. експерт "АОЕУ" пл.Общински 1 038 603426
Танжу Халибрям мл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603315

Изпрати съобщение до служителВърни се в началото на страницата