Недялка Димитрова

гл.експерт "Протокол и връзки с обществеността"

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

сектор "Канцелария, връзки с обществеността, протокол и контрол"

Недялка Димитрова гл.експерт "Протокол и връзки с обществеността" пл.Общински 1 038 603310
Анита Димитрова тех.сътрудник секретар пл.Общински 1 038 603421
Магдалена Петрова гл.спец."Адм. и инф.обсл." на ОБС пл.Общински 1 038 603309

Изпрати съобщение до служителВърни се в началото на страницата