Сабрие Мурад

мл.експерт "Деловодство"

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

сектор "Деловодсто и архив"

Сабрие Мурад мл.експерт "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Милена Димова ст.експерт "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Христинка Железанова гл. специалист "Деловодство" пл.Общински 1, касов салон 038 603414
Янка Станева гл.специалист "Архив" ул. Александър Стамболийски 2 038 603442
Кеворк Хачерян ст.специалист "Размн.база" пл.Общински 1 038 603439
Сабрие Ахмед гл.специалист "Архив" ул. Александър Стамболийски 2 038 603319
Маргарита Митева ст.експерт "Деловодство" пл.Общински 1 038 603320
Жанета Янева Гл. спец. - Деловодство пл.Общински 1 038 603414

Изпрати съобщение до служителВърни се в началото на страницата