Светлана Маджарова

ст.експерт-счетоводител

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Счетоводство и други дейности"

Светлана Маджарова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603 485
Славка Миткова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603345
Даниела Ангелова гл.експерт "ТРЗ" пл.Общински 1 038 603346
Красимира Димитрова ст.експ счетоводител-др. дейности пл.Общински 1 038 603347

Изпрати съобщение до служителВърни се в началото на страницата