Отдел "Строителство, инвестиции и инфраструктура" планира, организира и контролира дейности във връзка с осъществяване на инвестиционната политика на Община Хасково в сферата на строителството /в т.ч. ново строителство, реконструкции, основни и текущи ремонти/; на енергетиката и по отношение на енергоснабдителните и електронните съобщителни мрежи и съоръжения; на водоснабдителната и канализационна инфраструктура; на транспортната инфраструктура, уличните мрежи и съоръжения.

Даяна Добрикова

началник отдел

ул. Михаил Минчев 3

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Строителство, инвестиции и инфраструктура"

Даяна Добрикова началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603371
Венцислава Антонова гл.експерт "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603375
Калоян Цветанов мл. експерт ВиК Михаил Минчев 3 038 603462
Валентина Манолова гл.експерт "ВиК" ул. Михаил Минчев 3 038 603462
Константин Христов гл. специалист "Енергетика" Михаил Минчев 3 038 603376
Лора Чучулева гл.експерт "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603375
Михаила Димчева гл.специалист "Комуникации" ул. Михаил Минчев 3 038 603376
Стилян Парапанов гл.експерт "ОВ" ул. Михаил Минчев 3 038 603364
Тони Пасев гл.експерт "Инвестиции" ул. Михаил Минчев 3 038 603364

Изпрати съобщение до служителВърни се в началото на страницата