Дирекция “ Европейски и национални проекти и програми и екология“ при Община Хасково  участва в разработването и реализирането на политиката на общината в областта на международното сътрудничество и Европейските и национални програми за безвъзмездна помощ  и политиката на общината по отношение на околната среда.

 

Ваня Христова

Директор дирекция

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Европейски и национални програми и проекти"

Надежда Иванова гл.експерт пл.Общински 1 038 603428
Валентин Спенджаров гл.експерт пл.Общински 1 038 603393
Гергана Камбурова мл.експерт пл.Общински 1 038 603393
Росица Ангелова гл.експерт пл.Общински 1 038 603428
Бояна Вълканова гл.експерт пл.Общински 1 038 603429
Теодора Христова гл.експерт пл.Общински 1 038 603429
Гергана Опанова Началник отдел пл.Общински 1 038 603429

отдел "Екология"

Любомир Георгиев началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603370
Росица Павлова гл.експерт "Опаз. на окол. среда" ул. Михаил Минчев 3 038 603374
Илияна Колева гл.експерт ''Чистота'' ул. Михаил Минчев 3 038 603373
Живко Желев гл.експерт "Чистота" ул. Михаил Минчев 3 038 603370
Миленка Лавчева гл.експерт "Биоразнообразие" ул. Михаил Минчев 3 038 603370
Айшегюл Мустафа гл. експерт "Управление на отпадъците" ул. Михаил Минчев 3 038 603373

Изпрати съобщение до служителВърни се в началото на страницата