Основни функции

Извършване на адресната регистрация на населението (постоянен и настоящ адрес).
Съставяне на акт за раждане, граждански брак, смърт.
Пресъставяне на актове по гражданско състояние от чужбина – раждане, граждански брак и смърт.
Сключване на граждански брак.
Припознаване на деца и ибработка на свързаните с тях документи.
Отразяване на промени чрез съдебни решения в актовете за гражданско състояние.
Възстановяване на имена по чл.19а от ЗГР.

Вписване в регистъра за граждански брак имуществените отношения на съпрузите.

Издаване на удостоверения въз основа на регистъра за населението.
Установяване наличието на българско гражданство.
Вписване в регистъра на населението на лица, придобили българско гражданство и чужди граждани, придобили статут на  постоянно и дългосрочно пребиваване.
Поддръжка и актуализация на Единния класификатор за териториално делене на града и общината.

Адрес: Хасково 6300, пл.Общински 1, салон за административно обслужване /партер/

Дора Димитрова

началник отдел

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "ГРАОН"

Дора Димитрова началник отдел пл.Общински 1 038 603400
Нанка Кузева гл.експерт пл.Общински 1 038 603399
Радка Христова гл.специалист пл.Общински 1 038 603399
Катя Тодорова гл.експерт-гражданско състояние пл.Общински 1 038 603397
Диляна Георгиева гл.специалист "Радостни ритуали" пл.Общински 1 038 603397
Ангелина Вълканова гл.специалист пл.Общински 1 038 603403
Петя Чилова гл.специалист пл.Общински 1 038 603398
Сибела Михайлова Специалист пл.Общински 1 038 603403
Румяна Якубова гл.специалист "Тъжни ритуали" пл.Общински 1 038 603404
Златка Кузева гл.специалист пл.Общински 1 038 603402
Севинч Караджа-Бекир гл.експерт-гражданско състояние пл.Общински 1 038 603402
Алейдин Али гл.специалист пл.Общински 1 038 603402
Илияна Илчева гл.спец. "Радостни ритуали" пл.Общински 1 038603401

Изпрати съобщение до служителВърни се в началото на страницата